03-09-2012 Algemene Bond Senioren Dalfsen

De Algemene Bond Senioren Dalfsen (ABSD) is op 3 september 2012 opgericht.
Bij de bond zijn alle (55 +) senioren uit Dalfsen en wijde omgeving van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen.

De maandelijkse middagen in gebouw "De Overkant” aan het Kerkplein in Dalfsen zijn zeer in trek.
De middagen vinden plaats op de eerste woensdag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) en beginnen om 14.00 uur.

We verzorgen middagen met muziek, cabaret, informatie, toneel en film/dia.

Ook verzorgen wij voor onze leden dagreizen, weekreizen en stamppot- en snerttochten.

Het doel van de bijeenkomsten is om senioren een gezellige middag, dag of avond te bezorgen, sociale contacten op te doen en senioren uit het sociale isolement te houden. Iedereen is van harte welkom en men mag na een paar proefbezoeken beslissen of ze lid willen worden.

Het lidmaatschap kost € 30,- per persoon per jaar.