Algemene Bond Senioren Dalfsen

De Algemene Bond Senioren Dalfsen (ABSD) is opgericht op 3 september 2012.
Bij de bond zijn alle (55 +) senioren uit Dalfsen en wijde omgeving van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen.

De maandelijkse middagen in gebouw "De Overkant” aan het Kerkplein in Dalfsen zijn zeer in trek.


De middagen vinden plaats op de eerste woensdag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) en beginnen om 14.00 uur.

We verzorgen middagen met muziek, cabaret, informatie, toneel en film/dia.

Ook verzorgen wij voor onze leden dagreizen, weekreizen en stamppot- en snerttochten.

Het doel van de bijeenkomsten is om senioren een gezellige middag, dag of avond te bezorgen, sociale contacten op te doen en senioren uit het sociale isolement te houden. Iedereen is van harte welkom en men mag na een paar proefbezoeken beslissen of ze lid willen worden.

Het lidmaatschap kost € 30,- per persoon per jaar. Rekening nummer NL 06 RABO 016.26.34.706. t.n.v. ABSD

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten en de contactgegevens.
Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met het bestuur!

 

Iedereen is welkom,

We hopen op een goede opkomst en voor volgende maanden hebben we ook al

weer wat gepland.

                                                                                                                                                                                                                                           Snertdag 2024.

UITNODIGING SNERTMAALTIJD

OP WOENSDAG 20 MAART 2024

We gaan dit jaar niet ver weg, we hebben deze keer gekozen voor

“Het Roode Hert”

aan de Hessenweg te Dalfsen.

Wij verzoeken iedereen om op tijd aanwezig te zijn in de grote zaal van “Het Roode Hert” Zalencentrum.

Eenieder moet voor eigen vervoer zorgen!

Om 11.30 uur verwachten we jullie, om eerst gezellig een borreltje te drinken en daarna en overheerlijke en goedverzorgde snertmaaltijd.

Het middagprogramma is nog een verrassing

Tegen 15.30 uur zullen we de dag afsluiten met een kop koffie of thee

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De kosten van deze verzorgde dag zijn voor leden en evt. begeleiders € 20.00 per persoon.

Niet leden € 25.00 per persoon.

Aanmelding in volgorde van betaling. Deze dag is rolstoelvriendelijk

Wilt u deze dag met ons eten, dan kunt u zich opgeven via betaling op bankrekening

NL 06 RABO 0162634706 t.n.v. Algemene Bond Senioren te Dalfsen onder

Vermelding: Snertdag.

Betaling is tevens inschrijving Uiterlijk 13 maart

Kleine wijzigingen worden door het bestuur voorbehouden.

Het bestuur, Dirk, Bennie, Mieke, Riek, Mien, Gerard, Coby en Zwier.

 

 

Het oud papier zal worden opgehaald

Zie verder onder de agenda kopje Oud Papier

Ook is de mogelijkheid om het papier zelf te brengen op de

aangegeven dagen van 8.30 tot 17.00 uur

De container staat achter de Kerk de Hoeksteen aan de Polhaarweg.

Zie hiervoor ook onder Agenda