20-02-2014 Senioren nieuws

5 Maart weer een gezellige seniorenmiddag voor leden van ABSD De Kiekdeuze uit Linde al jaren bij ons bekend met een Toneel uitvoering. Aanvang 14.00 uur in de Overkant aan het kerkplein. Oud papieraktie t.b.v. de vrienden van de seniorenbond.Op 27 -28 februari en 1 maart. Brengen mogelijk op vrijdag 28 februari. van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag 1 maart van 9.00 tot 11.30 uur bij de Kerk aan de Polhaarweg de nieuwe plek er wordt papier gehaald in de Gernemarke op vrijdagmorgen 28 februari. graag om 9 uur aan de weg zetten.


Maar je mag het ook zelf brengen bij de Kerk aan de Polhaarweg op de aangegeven dagen.

Bron: https://www.dalfsennet.nl/nieuws/244357/senioren-nieuws-2.html


08-02-2014 Jaarvergadering Algemene Bond van Senioren te Dalfsen

Afgelopen woensdag 5 februari 2014 opening door de voorzitter Dhr. J.Meulman. Aanwezig 132 leden. De ABSD. is opgericht in 1966 als een algemene ouderenbond en financieel gesteund door R.K. Kerk en Ned.Herv. Kerk. Om een bond te hebben waar iedereen zich kon thuis voelen. Na lange tijd al bij ANBO. te zijn aangesloten,zijn wij teruggekeerd naar een eigen bond met eigen statuten en ingeschreven bij kamer van koophandel.Het eerste jaar is succesvol verlopen, het aantal leden is thans ± 280. Afgelopen jaar zijn 13 leden overleden, deze zijn op woensdag 5 Febr. eervol herdacht, met een minuut stilte. met als afsluiting een toepasselijk gedicht door J.Meulman. Met het benoemen van Riek Dekker is het bestuur weer op volle sterkte. Afgelopen jaar zijn er de volgende activiteiten geweest.


10 keer een seniorenmiddag in de overkant, een extra middag voor Kerst en Pasen. Gemiddeld 135 leden per middag. Bus en boottochten gem. 100 pers. Fietstochten 30 pers. Huifkartocht 20 pers. Boerenkooltocht en Snerttocht ± 135pers. Wij hopen het komende jaar weer op dezelfde voet verder te gaan.


Op 5 maart beginnen we weer, voor leden een toneelmiddag met de groep De Kiekdeuze uit Linde lange jaren al bekend bij ons. Op 19 maart Snerttocht er zijn al 100 aanmeldingen.


Op 29 maart hopen we met een bus naar Arnhem te gaan om de cruiseschepen te bekijken en bij voldoende belangstelling nog deze zomer een meerdaagse cruises te maken. Verder staat er op 14 Mei nog een dagtocht op programma. Fietstochten en meerdaagse reizen staan op stapel.. De papieracties begin elke maand. wordt in de krant vermeld. Wij hopen op een mooie zomer met voor iedereen een jaar van gezondheid en voorspoed.


Het Bestuur ABSD.

Bron:   https://www.dalfsennet.nl/nieuws/243686/jaarvergadering-algemene-bond-van-senioren-te-dalfsen.html


28-01-2014 Bingo voor senioren te Dalfsen

Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen organiseert in samenwerking met de ABSD, Algemene Bond Senioren te Dalfsen bingomiddagen voor senioren.
Deze middagen worden iedere 2e zondag van de maand gehouden in de activiteitenruimte van Welzijn Ouderen Dalfsen, Pleijendal 89 te Dalfsen.
De eerstvolgende keer is op zondag 9 februari 2014. Tijdstip 14.00 – 16.00 uur.U bent van harte welkom.
U behoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon naar het Pleijendal komen.
Wilt u inlichtingen dan kunt u contact opnemen met Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen, tel. 0529-434570.

Bron:   https://www.dalfsennet.nl/nieuws/242979/bingo-voor-senioren-te-dalfsen-4.html