Dagtochten

Een aantal maal per jaar worden er dagtochten georganiseerd.

Opgeven voor de dagtochten

U kunt zich voor de dagtochten opgeven via betaling op rek. nummer: NL 06 RABO 016.263.4706. T.n.v. Algemene Bond Senioren Dalfsen . Als de betaling binnen is staat u geregistreed voor deelname.