Dagtochten

Een aantal maal per jaar worden er dagtochten georganiseerd.

Op woensdag 20 november is er een stamppotten tocht naar Ens.

Opgeven kan tot 15 november door betaleing aan de penningmeester van de bond.


Opgeven voor de dagtochten

U kunt zich voor de dagtochten opgeven via betaling op rek. nummer: NL 06 RABO 016.263.4706. T.n.v. Algemene Bond Senioren Dalfsen . Als de betaling binnen is staat u geregistreed voor deelname.